प्रधानमंत्री फसल विमा योजना

नवी दिल्ली, दि.०८ – प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत, दाखल झालेल्या विम्याचे दावे कापणीनंतर साधारणत: दोन महिन्यात विमा कंपन्यांकडून दिले जातात.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email