बेकायदेशीरपणे दारू विक्री प्रकरणी गुन्हा दाखल

डोंबिवली दि.१६ – कल्याण पश्चिम योगीधाम येथील साई श्रद्धा धाबा येथे मनेजर जमुना हरिजन हा बेकायदेशीर पणे विना परवाना दारू विर्क्री करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने या प्रकरणी खडकपाडा पोलीस स्थानकात जमुना हरिजन विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.