राष्ट्रीय साहस पुरस्कारासाठी अर्ज २५ एप्रिल पर्यंत करावेत

ठाणे – केंद्र शासनाच्या तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार  २०१७ करीता  नामांकन प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. नामांकनाचे प्रस्ताव सादर करणा-या खेळाडूंची खालील नमूद केलेली कामगिरी आवश्यक ती सर्व माहिती,कागदपत्रे ,प्रमाणपत्रे,कात्रणे,इ.सोबत जोडणे अत्यावश्यक आहे.नामांकन सादर करणा-या खेळाडूची कामगिरी मागील तीन वर्षामधील म्हणजे २०१४ ,२०१५आणि २०१६ मधील असणे आवश्यक आहे.साहसी उपक्रम हे जमिनीवरील,समुद्रावरील व हवेमधील असणे आवश्यक आहे. खेळाडूची कामगिरी अति  उत्कृष्ठ असणे आवश्यक असून त्याबाबतची माहिती दोन ते तीन पानांमध्ये हिंदी किंवा इंग्रजी या भाषेमध्ये देणे आवश्यक आहे .

तेनझिंग  नॉर्गे  राष्ट्रीय साहस पुरस्कार १७ नामांकनाचे अर्ज २५ एप्रिल पर्यंत सुटीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,ठाणे येथे सादर करावेत. तसेच आधिक माहितीसाठी दुरध्वनी क्र.०२२२५३६८७५५ या वर संपर्क साधावा असे श्रीमती प्रमोदीनी अमृतवाड,जिल्हा क्रीडा अधिकारी,ठाणे यांनी कळविले आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email