महिला दिनी मतदार ओळखपत्र वाटप

ठाणे – भारतीय लोकशाही अधिक बळकट होण्यासाठी तसेच लोकशाही प्रक्रियेमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने उद्या दिनांक 8 मार्च 2018 रोजी महिला दिन कार्यक्रम साजरा करण्याचे निर्देश दिलेले आहे.

                सदर निर्देशानुसार ठाणे जिल्हयातील 18 विधानसभा मतदार संघामध्ये उद्या दिनांक 8 मार्च 2018 रोजी महिला दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार असून 1040 इतके PVC ओळखपत्र वाटप करण्यात येणार आहेत.

        उद्या जिल्हास्तरीय महिला दिनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन मतदार नोंदणी अधिकारी, 141उल्हासनगर विधानसभा मतदार संघ यांचेमार्फत उल्हासनगर येथील टाऊनहॉल येथे करण्यात येणार आहे. सदर कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आर.के. तलरेजा कॉलेज, उल्हासनगर कॅम्प -3 या महाविद्यालयातील 15-20 विद्यार्थीं पथनाटयाचे सादरीकरण करणार असून सदर ठिकाणी 15 ते 20 महिला मतदार  यांना PVC ओळखपत्र वाटप करण्यात येणार आहेत. तसचे   141 उल्हासनगर विधानसभा मतदार संघातील सर्व महिला मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे तसेच दिनांक 11 मार्च, 2018 रोजी महिला दिनाचे औचित्य साधून  भिवंडी येथील रोटरी कल्ब यांचेमार्फत बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आलेले असून सदर बाईक रॅलीमध्ये या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

सदर कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जिल्हयातील महिला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्यक्ष महिला मतदारांची तफावत दूर करण्यात प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email