ठाणे येथे १० फेब्रुवारीला लोकन्यायालय

(श्रीराम कांदु)

  ठाणे दि. 12 : १० फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०. ३० वाजता ठाणे येथे राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय,ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालये कौटुंबिक न्यायालये,कामगार न्यायालय सहकार न्यायालय प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनय ग. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे लोकन्यायालय भरेल.

 या राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये दिवाणी स्वरूपाची तडजोडीस पात्र फोजदारी स्वरूपाची , १३८ एन. आय. ऍक्ट(चेक संबधित) अनव्ये दाखल झालेली प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे , कॊटुंबिक वाद प्रकरणे, महसुली प्रकरणे तसेचदाखल पूर्व प्रकरणे इत्यादी तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. तरी सर्व पक्षकारांना आवाहन करण्यात येते आहे कि आपली जास्तीत जास्त प्रकरणे लोकन्यालयात ठेवण्यासाठी ज्या न्यायालयात प्रलंबित असतील त्या न्यायालयात अर्ज करावा . तसेच दाखलपूर्व प्रकरणाबाबत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ठाणे,किंवा तालुका विधी सेवा समिती यांचे अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे .

     सर्व पक्षकारांना सूचित करण्यात येते कि राष्ट्रीय लोकअदालती बाबत कोणतीही समस्या असेल व इतर चौकशी करायची असल्यास खालील क्रमांकावर करावी .वाशी ,नवी मुंबई ०२२-२७५८००८२, भिवंडी ०५२२-२५३२५०, कल्याण ०२५१- २२०५७७० , मुरबाड ०२५२४ -२२२४३३ , शहापुर ०२५२७ -२७२०१६, उल्हासनगर०२५१- २५६०३८८ ,पालघर ०२५२५-२५६७५४, वसई ०२५०-२३२५४८५, वाडा ०२५२६-२७२६७२, डहाणु ०२५२८-२२२१६०, जव्हार ०२५२०-२२२५६५ पक्षकारांनी सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन, पहिला मजला, जिल्हा न्यायालय परिसर,ठाणे येथे प्रत्यक्ष येऊन किंवा फोन नं .०२२-२५४७६४४१ द्वारे संपर्क साधावा , आणि या महालोकअदालतीचा वश्य लाभ घ्यावा असे आव्हान जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव, ठाणेयांच्या कडून करण्यात आले आहे .

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email