कल्‍याण डोंबिवली महानगरपालिका, आजपासून रात्रपाळीत रस्‍त्‍यांची साफसफाई करण्‍यांत येणार

(श्रीराम कांदु)
कल्‍याण – महापालिका क्षेञात आजपासून राञ पाळीत रस्‍त्‍यांची साफसफाई करण्‍यांत येत आहे. महापालिकेचे वाढलेले क्षेञ आणि अपूरी पडत असलेले मनुष्‍यबळ विचारात घेवुन,आयुक्‍त पी. वेलरासू यांनी अतिरिक्‍त कर्मचा-यांची कुमक घनकचरा व्‍यवस्‍थापन विभागास उपलब्‍ध करुन दिलेली आहे.त्‍यामुळे आता घन कचरा व्‍यवस्‍थापन विभागास सफाई कर्मचारी मिळाल्‍याने, शहरातील रस्‍त्‍यांची सफाई राञी देखिल केली जाणार आहे.
वाहनचालक व सफाई कामगार कर्मचा-यांची भरती कंञाटी पध्‍दतीने करणे करिता स्‍थायी समितीने मंजुरी दिली होती.त्‍यामुळे २८० सफाई कामगार आणि १२० वाहनचालक भरती करणेंत आले आहे. काल राञी ४० कर्मचा-यांमार्फत रस्‍ते, चौक,साफसफाई करणेंत येवुन,रस्‍त्‍यांवरील कुडंया देखिल साफ करण्‍यांत आल्‍या आहेत.राञपाळील साफसफाई करण्‍यांत आल्‍याने, अतिरिक्‍त ८० टन कचरा उचलणेंत आला.सकाळच्‍या सञा व्‍यतिरिक्‍त राञपाळीत देखिल शून्‍य कचरा मोहिम महापालिके मार्फत राबविली जाणार असल्‍याने,नागरीकांना आता रस्‍ते साफ झालेले दिसतील. नागरीकांनी रस्‍त्‍यावर किंवा अन्‍य ठिकाणी कचरा न टाकता कुंडीतच टाकावा असे आवाहन महापालिके मार्फत करण्‍यांत येत आहे.
स्‍वच्‍छतेच्‍या जनजागृतीसाठी महापालिकेमार्फत विविध उपक्रम राबविले जात असुन, या अंतर्गत स्‍वच्‍छ सर्व्‍हेक्षण-2,018लोकांमध्‍ये जनजागृती व्‍हावी या करिता सायकलव्‍दारे प्रचार मोहिमेचा शुभारंभ मान्‍यवरांच्‍या उपस्थित महापालिका मुख्‍यालयात पार पडला.याशिवाय शालेय विदयार्थ्‍यांना महापालिकेची स्‍वच्‍छतेची दिनदर्शीका आणि कापडी पिशव्‍यांचे वाटप केले जाणार आहे.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email