साई संस्थान शिर्डी देणार अहमदनगर शहराच्या स्वच्छतेसाठी ३५ लाख.

( म विजय ) अहमदनगर – शहराच्या स्वच्छतेसाठी साईबाबा संस्थान व्यवस्थापन मंडळाने दरमहा ३५ लाख रुपये देण्यास मंजुरी दिली असून

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email