लोकअदालतीत ३ हजाराहून अधिक दावे निकाली

(श्रीराम कांदु )  ठाणे दि.१२ : ठाणे येथे झालेल्या राष्ट्रीय  लोकन्यायालयात ३ हजार ६४४  प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामध्ये मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाची एकूण १७६ प्रकरणाचा

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email