२७ गावे ग्रामपंचायत हद्दीत भरीत होते तोच कर पूर्ववत ठेवावा – आमदार सुभाष भोईर

२७ गावातील नागरिक ग्रामपंचायत हद्दीत भरीत होते तोच कर पूर्ववत ठेवण्यात यावा – आमदार सुभाष भोईर

कल्याण – महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावात मालमत्ता कराची रक्कम दहा पटीने वाढविण्यात आली असून नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.२७ गावे महानगरपालिके मध्ये समाविष्ट होऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली असून पाच वर्षांपर्यंत मालमत्ता कराची रक्कम ग्रामपंचायत हद्दीत असताना जो कर नागरिक भरीत होते तोच कर ठेवण्यात यावा अशी मागणी आमदार सुभाष भोईर यांनी आज कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे आयोजित बैठकीत केली. 

२७ गावामध्ये २ वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायती होत्या ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर पाच वर्षे कोणताही कर न वाढविता नागरिकांना सवलत देण्यात यावी अशी मागणी आमदार सुभाष भोईर यांनी दि. १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये केली होती. मात्र या वर्षी महापालिका प्रशासन अचानक करवाढ केल्याने २७ गावातील नागरिक अत्यंत संतप्त झाले आहेत. याला आज आमदार सुभाष भोईर यांनी वाचा फोडली. त्यावेळी कोणत्या आधारे करवाढ करण्यात आली आहे याचा अभ्यास करून वाढीव कारवाढीबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email