नगसेवक रमाकांत पाटील यांनी कल्याण शीळ रोडवरील गटारे व कल्व्हर्ट यांच्या प्रश्नी उठवला आवाज

(राजेश सिन्हा)
डोंबिवली- कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकचे प्रभाग क्रमांक १०९ गोलवलीचे नगसेवक रमाकांत पाटील यांनी कल्याण शीळ रोडवरील गटारे व कल्व्हर्ट यांच्या प्रश्नी आवाज उठवला आहे.कल्याण शीळ या एम.आय.डी.सीच्या अखात्यारित येणारा रस्ता असून येथील गटारे व कल्व्हर्ट (भुयारी गटारे) योग्य प्रकारे कार्य करत नसल्याने व एम.आय.डी.सी. पाईप लाईन गटारे व कल्व्हर्ट मधूनच जात असल्याने पावसाचे पाणी वाहून जायला अडथळा होत असल्याने पावसाळयात एम.आय.डी.सी. कॉलनी,गोळवली,दावडी याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते.याप्रकरणी पाटील यांनी तातडीने हा प्रश्न सोडवायची मागणी एम.आय.डी.सी. व एम.एस.आर.डी.सी.प्रशासनाकडे केली असून अन्यथा पावसाळयात होणा-या जीवीत तसेच आर्थिक हानीसाठी एम.आय.डी.सी.व एम.एस.आर.डी.सी.ला जवाबदार धरण्याचा इशारा दिला आहे.
गोळवली,दावडी,आणि टाटा पॉवर ते विकोनाका येथील पूर्वीचे कल्व्हर्ट सोडून नविन तातपुरत्या स्वरुपाचे कल्व्हर्ट तात्काळ बनावुन मिळावेत,पावसाळयात याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते याची गंभीर दखल घेवुन त्यासंदर्भातील आपला पाठपुरावा व सूचना लक्षात घेत देशमुख होम्स ते टाटा पॉवर जकात नाका ते काटई जकात नाका याविभागत ३ ते ४ पर्यायी गटारे व कल्व्हर्ट यांची व्यवस्था करावी,त्याच बरोबर गटारे व कल्व्हर्ट बांधण्यासाठी लवकरात लवकर टेंडर काढावे,२५ जून २००१७ ला एम.आय.डी.सी.कॉलनी,गोळवली,दावडी याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते.टाटा पॉवर ते विकोनाका येथील एम.आय.डी.सी. पाईप लाईन गटारे व कल्व्हर्ट मधूनच जात असल्याने पावसाचे पाणी वाहून जायला होणारा अडथळा हे त्याचे कारण असून या पाईप लाईनची उंची वाढवावी अथवा पर्यायी मार्ग काढण्यासाठी पत्रव्यवहार व्हावा,गोळवली व विकोनाका येथे निर्माण होणारी पुर परस्थिति लक्षात घेता तात्पुरत्या स्वरुपाचे गटारे व कल्व्हर्ट बांधाण्यासाठी परवानगी द्यावी.आशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
सदर तात्पुरत्या स्वरुपाची गटारे व कल्व्हर्ट बांधणे शक्य नसल्यास एम.आय.डी.सी.प्रशासनाने योग्य ती परवानगी आणि नाहरकत दिल्यास आपण आपल्या निधितुन सदर कार्य करू असा पर्यायही त्यानी दिला आहे.यासर्व मागण्यांचा गंभीर विचार करून हा प्रश्न सोडवावा अन्यथा होणा-या आर्थिक व जिवित हानीसाठी एम.आय.डी.सी.व एम.एस.आर.डी.सी.प्रशासना जवाबदार धरु व कारवाई व्हावी म्हणून तुमच्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसु असा इशाराही त्यांनी एम.आय.डी.सी.च्या मुख्य अभियांत्याना एम.एस.आर.डी.सी. कार्यकारी अभियांत्याना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email