कुटुंबनिवृत्ती वेतन धारकांनी १० टक्के वाढीव लाभासाठी कागदपत्रे जमा करावीत

(श्रीराम कांदु)

 ठाणे दि . १२ : ज्या कुटुंबनिवृत्ती निवृत्ती वेतनधारकांना वयाचे ८० वर्षे पूर्ण झाले आहेत त्यांना  10 टक्के मुळ निवृत्तीवेतनाच्या वाढीचा लाभ देय ठरतो . अशांनीपुरावा म्हणून खालीलपैकी एक कागदपत्र कोषागार कार्यालयात सादर करावे

 आधारकार्ड,पॅनकार्डउपरोक्त कार्ड उपलब्ध नसल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सक ठाणे यांचेकडून प्राप्त कुटुंबनिवृत्ती निवृत्ती वेतनधारकाचे वयाचे प्रमाणपत्र तसेच त्यांच्या अपत्याच्या वयाचे दाखले. अन्य नियमित निवृत्ती वेतनधारकानी हि कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही.असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी स्मिता कुलकर्णी यांचेकडून करण्यात आले .  

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email